dilluns, 12 de març de 2018


Convocades les proves de maig de 2018 de llengua catalana

Termini d’inscripció: del 14 al 27 de març de 2018 

INSCRIPCIÓ ALS CURSOS EN EL DARRER MOMENTTambé us recordam que hi ha oberts nous terminis d'inscripció per alguns cursos. Clicau aquí per consultar quinsdilluns, 5 de març de 20188 DE MARÇ DE 2018

El sindicat UGT, va registrar el 19 de febrer de 2018 un preavís de convocatòria de vaga que es durà a terme el proper 8 de març de 2018, una vaga de caràcter parcial durant dues hores en cada un dels torns.

Concretament:
 • Per a les JORNADES PARTIDES I JORNADES CONTINUES en torn de matí, la vaga serà de les 11.30 a les 13.30 hores.
 • Per a les JORNADES CONTINUES en el torn de tarda serà de les 16 hores a les 18 hores.
 • Per a les JORNADES CONTINUES EN TORN DE VESPRE, la vaga es farà durant les dues primeres hores del torn nocturn que comenci en la jornada del dia 8, excepte en els àmbits, sector o empreses en què es notifiqui un horari diferent.


PERQUÈ ÉS NECESSARI VISIBILITZAR LES BRETXES I DISCRIMINACIONS QUE, PER RAÓ DE SEXE, EXISTEIXEN Al MERCAT LABORAL I DONAR RESPOSTA A LES DEMANDES I LES NECESSITATS DE LES TREBALLADORES.

UNEIX-TE EL DIA 8 DE MARÇ

divendres, 2 de març de 2018


S'han obert els terminis d'inscripció per als cursos del mes d'abril, les dates estan obertes fins el 7 de març.
 
Aquests són els terminis d'inscripció que ara estan oberts:
 • Pla de Formació General: de l’1 al 7 de març per a les activitats que s’hagin d’impartir al mes d’abril.
 • Pla de Formació Sectorial: de l’1 al 7 de març per a les activitats que s’hagin d’impartir al mes d’abril.
 • Programa de Formació i Acreditació de Personal Directiu: de l’1 al 7 de març.
 • Programa de Formació i Perfeccionament per al Professorat de l’EBAP: del 27 de febrer al 8 de març per a les activitats que s’hagin d’impartir el primer semestre del 2018.
 • Pla de Formació per al Personal Docent: del 19 de febrer al 18 de març de 2018 (ambdós inclosos) per a les accions formatives del segon període.
 • Per als nous terminis de Formació Policial clicau aquí.

dimarts, 13 de febrer de 2018


 ATENCIÓ NOU TELÈFON
Resultado de imagen de telefono

Comunicam a tots els nostres afiliats que a partir d'avui el nou telèfon i fax de contacte d'UGT del sector d'Autonòmica són els següents: 

Telèfon: 971 177 306              Fax: 971 176 603
               

dissabte, 10 de febrer de 2018

OPOSICIONS CAIB 

PUBLICACIÓ DE LA DATA PREVISTA PRIMER EXAMEN. COS SUPERIOR I COS DE GESTIÓ

Es comunica que la data prevista pel primer examen dels cossos superior i gestió és la següent:
 • Cos superior: dissabte 17 de març de 2018
 • Cos de gestió: dissabte 24 de març de 2018
La data definitiva, el lloc i hora es comunicarà pròximament en la publicació de la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques per la qual s’aprovi la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses.

09.02.2018: Correcció d'errades de les llistes provisionals de les persones aspirants admeses i excloses en els processos selectius dels cossos generals


En el BOIB núm. 18, de 8 de febrer de 2018, es va publicar la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, de 6 de febrer de 2018 , per la qual es corregeixen els errors advertits en la publicació de la Resolució de 15 de desembre de 2017 (BOIB núm. 157, de 23 de desembre).

Es tracta d’una correcció de les llistes provisionals de les persones aspirants admeses i excloses en els processos selectius dels cossos generals.

Aquesta correcció només afecta les persones esmentades en els llistats de la Resolució, les quals podran esmenar en el termini de deu dies hàbils des del següent a la publicació (des del dia 9 de febrer fins al dia 22 de febrer, ambdós inclosos).

Us continuarem informant.

divendres, 2 de febrer de 2018

Consell de GovernFUNCIONARIOS Y LABORALES DE LOS SERVICIOS GENERALES DE LA CAIB RECUPERAN AHORA LA HOMOLOGACIÓN DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO SUSPENDIDA EN 2009

Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

\ El Acuerdo ratifica la decisión tomada por la Administración y las organizaciones sindicales representativas en la Mesa Sectorial de Servicios Generales
\ La homologación se suspendió en 2009 cuando se había completado un tercio de la medida, para reducir el déficit público

El Consell de Govern ha ratificado el Acuerdo de la Mesa Sectorial de Servicios Generales, del pasado 26 de enero, relativo a la implantación efectiva del segundo y tercer tramo del punto 7 del Acuerdo firmado entre la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y las organizaciones sindicales CCOO, CSI-CSIF, STEI-i, UGT y USO mediante el cual se determinan los criterios y las líneas generales del proceso negociador para la adopción de acuerdos en materia de función pública, en el ámbito de la Mesa Sectorial de Servicios Generales y del Personal Laboral, para el periodo 2008-2011.

El acuerdo inicial entre la Administración y las organizaciones sindicales, ratificado hoy, data del día 18 de julio de 2008. En aquel momento se pactó una homogeneización y una reducción de los tramos de los complementos específicos de la relación de puestos de trabajo del personal funcionario y laboral en el ámbito de la Administración de Servicios Generales de la Comunidad Autónoma, las cuales se debía llevar a cabo de manera progresiva, i se fijó un calendario que preveía su implantación parcial para los días 1 de enero del 2009, 1 de enero del 2010 y 1 de enero del 2011. Este acuerdo que quedó recogido en el punto 7 de aquel documento.

En virtud de este acuerdo, en el año 2009 se empezaron a abonar las cuantías relativas a este primer tramo. Este acuerdo afectaba al personal funcionario y laboral de los servicios generales y suponía reducir el abanico de complementos específicos existentes, sin que la medida supusiera, en ningún caso, la bajada de algún complemento específico.

Posteriormente, en el mes de noviembre de 2009 se acordó la reprogramación del punto 7, y se estableció un nuevo calendario que demoraba la aplicación del segundo y tercer tramo a los días 1 de enero del 2011 y 1 de enero del 2012. Pero este nuevo calendario no llegó a ser aplicado ya que el acuerdo se suspendió de manera sucesiva por la entrada en vigor de diferentes normativas de medidas urgentes para reducir el déficit en el ámbito de la Administración pública.

En cambio ahora, la entrada en vigor de la Ley 13/2017 de Presupuestos Generales de la CAIB ha dejado sin efecto la suspensión del acuerdo inicial de 2008 y de su reprogramación de 2009. Con este motivo, se ha establecido un nuevo calendario de los efectos de la implantación de este acuerdo con respecto al segundo y tercer tramo hasta ahora suspendidos, que según el Acuerdo de la Mesa Sectorial del pasado 26 de enero, se llevará a cabo de la manera siguiente:

- 1 de enero del 2018: 66 % de la homogeneización del complemento específico.
- 1 de enero del 2019: 100 % de la homogeneización del complemento específico.

Por lo tanto, con el presente Acuerdo, el abono de las cuantías que, en concepto “específico a cuenta homogeneización”, se empezaron a abonar en el mes de enero del 2009 y que afectan a un 90% de los puestos de las relaciones de trabajo del personal funcionario y personal laboral, pasará de un 33 % a un 

dilluns, 22 de gener de 2018

ACTIVITATS FORMATIVES EBAP 2018S'han publicat al BOIB les convocatòries de les activitats formatives per al 2018 del:

Resolució del director gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) de 18 de gener de 2018 per la qual s’aprova la convocatòria de les activitats formatives per al personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponent a l’any 2018. [BOIB núm. 10, 20 de gener]


Resolució del director gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) de 18 de gener de 2018 per la qual s’aprova la convocatòria dels cursos del Pla de Formació FIOP per a l’any 2018. [BOIB núm. 10, 20 de gener] 

Resolució del director gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) de 22 de gener de 2018 per la qual s’aprova la convocatòria dels cursos del Pla de Formació de Seguretat i Emergències per al primer semestre de l’any 2018. [BOIB núm. 12, 25 de gener] 

dilluns, 15 de gener de 2018

El Supremo admite un recurso de UGT por la denegación de la carrera profesional a los interinos

La Federación de Servicios Públicos de UGT en Baleares (FeSP-UGT) ha mostrado su satisfacción por la decisión del Tribunal Supremo de admitir a trámite el recurso de casación interpuesto por el sindicato contra la denegación de la carrera profesional al personal interino del Govern balear.


La organización sindical estima que unas 6.500 personas que trabajan en la Administración autonómica como funcionarios interinos o laborales no fijos podrían beneficiarse del reconocimiento del derecho a la carrera profesional si finalmente el Supremo da la razón en el fondo del asunto a FeSP-UGT, y resuelve que la comunidad discrimina a este personal público frente a los funcionarios de carrera y laborales fijos, ha informado en un comunicado.
UGT defiende que sería de aplicación directa a los afiliados del sindicato que han recurrido a través de los servicios jurídicos de la FeSP-UGT y tras la aplicación de la extensión de la sentencia, beneficiaría a unas 1.220 plazas de Servicios Generales y a unas casi 5.000 trabajadores del Ib-salut.
El recurso planteado por la FeSP-UGT se presentó tras la desestimación del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), en febrero de 2017, del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la organización sindical contra el Acuerdo del Consell de Govern de mayo de 2015, que no reconoce el derecho a la carrera profesional horizontal al personal interino de los Servicios Generales de la CAIB.
FeSP-UGT ha seguido adelante con el proceso judicial ante el Supremo porque considera que existe «contradicción» entre el contenido de la sentencia del TSJIB y la doctrina establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la sala de lo contencioso-administrativo del propio Tribunal Supremo.
El alto tribunal, en el auto de admisión, entiende que hay interés casacional para la formación de jurisprudencia a fin de aclarar si debe considerarse «condiciones de trabajo» la carrera profesional horizontal, a efectos de aclarar si existe o no discriminación en aquellos supuestos en que los interinos o indefinidos no fijos quedan excluidos respecto de funcionarios de carrera o laborales fijos.
Y ello desde la óptica de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la Confederación Europea de Sindicatos, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada y la normativa nacional correspondiente.
El Tribunal Supremo debe interpretar el contenido del artículo 10.5 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) en relación con los artículos 16 y siguientes del EBEP en base a la misma normativa europea.
La organización sindical confía en que el alto tribunal dicte sentencia favorable a las tesis defendidas por UGT y reconozca el derecho a la carrera profesional horizontal al personal interino y laboral indefinido no fijo de la CAIB, «no solo porque así lo ha resuelto en otras ocasiones, sino también porque la mayoría de tribunales superiores de justicia del resto de territorios del Estado han resuelto de forma favorable a la demanda del sindicato».dijous, 28 de desembre de 2017

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA CARRERA PROFESSIONAL

Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques per la qual s'aprova la convocatòria ordinària per accedir als diferents nivells que integren la carrera professional horitzontal del personal funcionari de carrera i laboral fix dels serveis general de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

S'estableixen dos terminis per presentar les sol·licituds:
 • Des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el BOIB fins el dia 28 de febrer de 2018.
 • Des del dia 1 de novembre de 2018 fins el 31 de desembre de 2018.

dimecres, 27 de desembre de 2017

LLISTES PROVISIONALS D'ADMESOS I EXCLOSOS A LES OPOSICIONS CAIB

Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 15 de desembre de 2017 per la qual s’aproven les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procediment selectiu per a l’ingrés, als cossos de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb expressió de la causa de l’exclusió, convocat per les resolucions de 26 d’octubre de 2017 (BOIB núm. 132, de 28 d’octubre)

dimecres, 20 de desembre de 2017

CARRERA PROFESSIONAL

A la Mesa Sectorial de Serveis Generals que es va celebrar dia 19 de desembre a la sala de juntes de la conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques, es van aprovar: 


1. Modificació de l’Acord de carrera professional
Proposta d'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears pel qual es modifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 12 de novembre de 2015, pel qual s'aproven les bases per reactivar la carrera professional del personal funcionari i el personal laboral de serveis generals de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 4 de maig de 2015 mitjançant el qual es desenvolupa el punt 5è, carrera professional, de l'Acord de Consell de Govern de 24 d'octubre de 2008.

Principals novetats:
 • Procediment d’homologació de carrera si provens o te’n vas a una altra administració.
 • Personal funcionari interí de serveis generals que estigui en actiu a data 12 de novembre de 2015 i que assoleixi la condició de funcionari en les pròximes oposicions, corresponent a les ofertes públiques 2014, 2015, 2016 i 2017.
 • Personal funcionari interí o laboral temporal que superi les oposicions a un cos, escala o categoria diferent del qual presta serveis.
 • Personal funcionari de carrera o laboral fix que accedeixi per promoció interna o torn lliure a un altre cos, escala o categoria i ja té reconegut nivell de carrera.
  


2. Convocatòria ordinària per accedir als diferents nivells que integren la carrera professional horitzontal del personal funcionari de carrera i laboral fix dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
S’ha aprovat la convocatòria ordinària de canvi de nivell professional per a aquells que tenien fraccions de temps romanents que no hagin estat utilitzades per obtenir un nivell, sempre que la durada d’aquest excedent sigui superior a tres anys a 31 de desembre de 2015, és a dir, 1096 dies o superior.

Mèrits necessaris per canviar de nivell:
 • Haver obtingut certificat d’aprofitament de la formació específica sobre Avaluació 360º promoguda per l’EBAP o estar en condicions d’obtenir-ho abans de la data fi de presentació de sol·licituds.
 • Comptar per aquesta convocatòria amb la següent puntuació mínima relativa al bloc d'Aprenentatge, docència i gestió del coneixement establert a l’annex 2 de la convocatòria:
- Personal funcionari de carrera dels subgrups A1 i A2 així com personal laboral fix dels nivells 1 i 2:  30 punts.
- Personal funcionari de carrera dels subgrups C1 i C2 així com personal laboral fix dels nivells 3 a 6: 20 punts.
- Personal funcionari de carrera del grup AP i laboral fix dels nivells 7 i 8: 10 punts

S'estableixen dos terminis de presentació de sol·licituds:
 • Des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el BOIB fins al dia 28 de febrer de 2018.
 • Des del dia 1 de novembre de 2018 fins al 31 de desembre de 2018.dimarts, 12 de desembre de 2017

Publicades les convocatòries, bases i barem de mèrits de les properes oposicions als cossos facultatius CAIBPublicat al BOIB núm. 151, de 12 de desembre, la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació del Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l'ingrési pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, de l'Administració de la Comunitat de les Illes Balears. El termini de presentació de sol·licituds, telemàticament o presencialment, comença l’endemà que es publiqui la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i finalitza dia 12 de gener de 2018.
BOIB núm. 151, 12 de desembre

Consulta cadascuna de les bases en els següents enllaços.

Cos facultatiu superior


Cos facultatiu tècnic 


Cos d'ajudants facultatius


Cos facultatiu subaltern

 


Qualsevol dubte, contactau amb nosaltres,  FeSP sector autonòmica  telèfon 971-454819