dijous, 23 de març de 2017

El Parlament debatirá una Proposición No de Ley sobre temporalidad en el sector público a petición de UGT


El Parlament debatirá una proposición no de ley sobre temporalidad en el sector público a raíz de una petición de la Unión General de Trabajadores (UGT) a PSIB, Podemos, MÉS y GxF. Así lo ha anunciado UGT en un comunicado en el que agradece a los grupos parlamentarios que hayan accedido a la petición de presentar la iniciativa para instar al Gobierno central a eliminar los límites a la tasa de reposición del personal público.  

La organización sindical realizó esta solicitud a los grupos parlamentarios tras presentar un informe en el que señala que casi el 38% del personal público de Baleares es interino o temporal, una cifra que sitúa a la comunidad con la tasa más alta de temporalidad del sector público en el conjunto del Estado. Leer la notícia completa 

 

Gobierno y sindicatos ultiman una oferta de empleo público histórica: 250.000 plazas en tres años

Los Presupuestos de 2017 incluirán una subida de cerca del 1% del sueldo de funcionarios. Es una de las medidas que negocian sindicatos (CSIF, UGT y CC OO) y Hacienda de la mano de la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado. Pero el gran acuerdo consiste en una oferta de empleo público de casi 250.000 plazas para los próximos tres años, según fuentes sindicales y del Ejecutivo. De esta forma se podrá reducir la temporalidad y convertir a interinos en fijos. El Ejecutivo prepara un decreto para convocar las plazas de educación a tiempo. Leer la notícia completa

dimarts, 21 de març de 2017


Proposta provisional d'adjudicació

Les persones participants poden veure la baremació de la plaça o places sol·licitades en el ►Portal de serveis al personal, anant a ►Concurs de trasllats, ►Llocs sol·licitats, ►Mostra els llocs, i a la dreta de cadascun d’aquests es pot veure la baremació.

Les persones interessades poden formular observacions o reclamacions per escrit a la proposta provisional d’adjudicació, en el termini de dos dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de l’exposició pública, i, una vegada registrades, s’han d’enviar per fax: 971 17 76 20 o per correu electrònic: <oposicions@caib.es>

Les persones que sol·licitin audiència amb la Comissió Tècnica de Valoració s’han de personar a l’EBAP en l’horari i data que s’exposarà properament.


dijous, 16 de març de 2017

Proves de llengua catalana de maig de 2017

La Direcció General de Política Lingüística obre una nova convocatòria de proves per obtenir els certificats oficials de coneixements de català dels nivells A2, B1, B2, C1, C2 i llenguatge administratiu (LA).


Termini d’inscripció
del 21 de març al 2 d’abril de 2017.

Dates de les proves
Proves escrites:
Certificat A2: 27 de maig de 2017.
Certificat B1: 20 de maig de 2017.
Certificat B2: 27 de maig de 2017.
Certificat C1: 20 de maig de 2017.
Certificat C2: 27 de maig de 2017.
Certificat de llenguatge administratiu: 20 de maig de 2017.

Proves orals dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2: 9 de setembre de 2017.

Llocs de les proves

Les proves s’han de dur a terme a Calvià, Inca, Llucmajor, Manacor, Palma, Maó, Eivissa i Formentera, sempre que hi hagi prou persones inscrites. Els examinands han d’indicar en la sol·licitud el lloc on volen examinar-se.

dimarts, 14 de març de 2017

Mesa Sectorial 13/03/2017

A la Mesa Sectorial de Serveis Generals d'ahir dia 13 de març vàrem tractar les modificacions de Relacions de llocs de treball de personal funcionari d’aquelles conselleries que les varen presentar. Des d'aquí agrair la presència d'aquells secretaris que es molestaren en defensar les seves propostes.

Aplaudiments a aquells secretaris generals que varen justificar els canvis amb arguments convincents i tot el contrari a altres secretaris que no varen explicar les seves modificacions, fins i tot, algú secretari que es va dedicar a llegir la memòria justificativa.
Ahir vàrem mostrar el nostre malestar en contra de certes pràctiques utilitzades per l'Administració de manera arbitrària. 
 • Obertura excessiva de places de AA (Administració Autonòmica) a A5/A3 (Totes les administracions públiques). UGT va demanar que totes les places siguin AA, és a dir, que siguin cobertes per funcionaris de la CAIB i no per personal d’altres administracions, fins que no hi hagi una reciprocitat en l’oferiment de places.
 • Excessives places de Lliure designació. Vàrem manifestar el nostre rebuig a l'excessiu número de places amb aquest perfil. A parer nostre, la majoria mostraven una dificultat tècnica que ni molt menys hauria d’anar acompanyada d’una especial confiança. Hem demanat que es limitin aquestes pràctiques des de Funció Publica.
 • Gran número de places amb el codi  2549 (tots el cossos). UGT va demanar una major especialització i jerarquització de certs col·lectius, en aquesta mateixa línia hem emplaçat a l’Administració a realitzar conjuntament amb els sindicats un estudi en profunditat de tots i cada un dels llocs de treball de la CAIB.

UGT ha demanat reiteradament a les diferents Mesas que es comenci a negociar un calendari de revisió i actualització dels complements específics identificant els col·lectius més afectats. L’Administració hi està d’acord i exposa que s’ha d’estudiar cas per cas.

Us seguirem informant!!!


dimarts, 7 de març de 2017

http://www.ugt.es/Publicaciones/Cartel_8_marzo_UGT_2017_luchamos_por_la_igualdad_zomzom.pdf


La Vicesecretaría General de la Comisión Ejecutiva Confederal junto con la Secretaría de Mujer y Políticas Sociales de FeSP-UGT, han elaborado un vídeo sobre la participación de las mujeres en UGT con motivo del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora.


https://drive.google.com/file/d/0BywxC7ELwftuWWpKZzdHZGp2WXc/viewdimarts, 21 de febrer de 2017

Aprovació temaris i exercicis oposicions CAIB
En el Butlletí Oficial de les Illes Balears de 21 de febrer de 2017 es publica la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques d’1 de febrer de 2017 per la qual s’aproven els exercicis i els temaris que s’exigiran en les proves selectives per a l’ingrés en els cossos, les escales i les especialitats de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents a les ofertes públiques d’ocupació dels anys 2014, 2015 i 2016.

divendres, 17 de febrer de 2017

PROPOSTA ACTUALITZACIÓ BAREM SELECCIÓ PERSONALAvui divendres dia 17 de febrer de 2017 a la Comissió Tècnica  de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears hem reiterat entre altres coses que es faci una actualització del barem per a la selecció de personal laboral temporal. Introducció de l'autobaremació per la selecció del personal laboral i funcionari interí.


divendres, 3 de febrer de 2017

EL PAPER DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

La FeSP-UGT Illes Balers va organitzar el passat 2 de febrer una jornada sobre "El paper de les administracions públiques contra la violència de gènere".

L’obertura de la jornada la va realitzar Miguel Ángel Romero (Secretari General de la FeSP), que després d’una breu introducció donà pas a les dues taules redones de la jornada.

En la primera taula rodona “Propostes sindicals contra la violència de gènere” participaren Luz Martínez Ten (Secretària de Dona i Polítiques Socials de la FeSP-UGT Federal), Francisca Garí Perelló, (Secretària de Polítiques Socials i Igualtat de l'UCA-UGT Illes Balears) i moderava el debat Auba Vanrell Beltran (Secretària de Política Social Igualtat i Joventut de la FeSP-UGT Illes Balears).


En la segona taula rodona “Línies d’actuació de les administracions públiques envers la violència de gènere” participaren Aligi Molina (4rt Tinent de Batle d’Igualtat Joventut i Drets Civics de l’Ajuntament de Palma), Rosa Cursach Salas (Directora de l’Institut Balear de la Dona), Marta Escoda Trobat (Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar), Maria   Ramos  Montserrat (Directora  General de Salut  Pública  i  Participació) i moderava el debat Jordi Crehuet,  (Secretari Acció Sindical de la FeSP-UGT Illes Balears).

La cloenda de la jornada fou a càrrec de la Sra. Catalina Cladera i Crespí (Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques).

Els ponents explicaren els recursos, plans i accions que cada administració realitzen per lluitar contra aquesta xacra de la societat, incidint en l'educació en igualtat com a eix principal.

La FeSP- UGT aposta per reforçar les polítiques de sensibilització en el marc educatiu, jurídic, sanitari, social i cultura que impliqui tant a professionals –per a això UGT ha elaborat una sèrie de protocols d'actuació per als diferents col·lectius de treballadors de les Administracions Públiques- com a la ciutadania. En aquest punt demana que es potenciïn les polítiques de comunicació en mitjans, amb el compromís dels mitjans de comunicació en honor de procurar un tractament procurar un tractament adequat de les diferents violències masclistes, fent-les visibles.

La violència que sofreixen les dones no ha de ser ocultades en la "intimitat de les relacions" ni pertanyen a "l'àmbit privat" sinó que constitueixen un problema social que ens competeix al conjunt de la ciutadania i sobre el qual cal actuar des de tots els àmbits.

Una de les mesures més importants que s'han adoptat a Espanya, va ser l'any 2004 amb la Llei Integral de la Violència de Gènere que a més de crear òrgans específics i establir una connexió directa entre igualtat i violència de gènere, incorpora mesures tan necessàries com la protecció en l'àmbit social per justificar les absències del lloc de treball de les víctimes de la violència de gènere, possibilita la seva mobilitat geogràfica, la suspensió amb reserva del lloc de treball i l'extinció del contracte, així com mesurades de suport econòmic perquè les víctimes de la violència de gènere generin dret a la situació legal de desocupació quan resolguin o suspenguin voluntàriament el seu contracte de treball. En idèntic sentit preveu mesures de suport a les funcionàries públiques que sofreixin violència.

No obstant això, hem d'assenyalar, que malgrat la idoneïtat d'una Llei, que va ser aprovada per unanimitat en les Corts Espanyoles, l'absència de recursos i mitjans apropiats per al seu desenvolupament, està dificultant enormement la prevenció, ajuda i seguretat per a dones, filles i fills víctimes de violència de gènere. No solament, no hem aconseguit detenir el nombre de víctimes, sinó que estem assistint a situacions de violència en edats cada vegada més primerenques. I és que les retallades que es van succeint des de l'any 2010 han acumulat una caiguda d'un 26%.

La gravetat de la situació, exigeix un Pacte d'Estat contra la violència de gènere, on l'Administració Pública ha de jugar un paper fonamental com a garant, des d'una perspectiva integra, de les actuacions previstes per la Llei del 2004. Per a això és necessari prendre mesures urgents que requereixen mitjans i recursos en tots els nivells. Des dels jutjats, la policia, els serveis socials, la sanitat o a l'educació.

Des de FeSP UGT seguirem treballant per una societat lliure de violència de gènere. Ens va la vida en això.
dissabte, 28 de gener de 2017

Informa EXPRÉS (exercicis i oposicions)


Avui 27 de gener de 2017 ha tingut lloc a la sala de juntes de la conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques la sessió extraordinària de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de la CAIB on s'han aprovat: 
 • Exercicis i temaris que s'exigiran en les proves selectives per a l'ingrés en els cossos generals i especials de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
 • Ejercicios y temarios que se exigirán en las pruebas selectivas para el ingreso en los cuerpos generales y especiales de la Administración de la Comunitat Autónoma de las Islas Baleares.
En aquest punt us hem d’informar que la proposta inicial de l’administració era realitzar un primer examen tipus test, combinant els temes jurídics i específics. Des del nostre punt de vista una proposta inacceptable, ja que en el cas dels facultatius superiors ens haguessin trobat amb uns 119 temes a la primera prova. Gràcies a la intervenció del nostre sindicat a la darrera mesa tècnica celebrada el passat dilluns 23 de gener s’ha acceptat finalment la nostra proposta de fer un primer exercici tipus test tan sols dels temes jurídics, és a dir, de 29 temes.

Consulta el següent quadre resum dels tipus d'exercicis dels cossos generals i especials. (Descarrega el quadre)


Us seguirem informant!!!

divendres, 27 de gener de 2017

dimecres, 25 de gener de 2017


DOS AGENTS RURALS DE LLEIDA, ASSASSINATS EN L'ACOMPLIMENT DE LES SEVES FUNCIONS.

 
El sindicat Professional d'Agents de Medi ambient i la FeSP-UGT Illes Balears, vol manifestar la seva repulsa per l'assassinat de dos agents rurals en el terme municipal d'Aspa, a Lleida. Els Agents Xavier Ribes de 43 anys i David Iglesias de 39, estaven realitzant controls rutinaris a la zona quan el  contrasentit d'un caçador ha posat fi a les seves vides.
El sindicat Professional d'Agents de Medi ambient i la FeSP-UGT Illes Balears, vol traslladar les seves condolences a familiars, amics i companys, dels dos Agents Rurals.
Una vegada més, dues vides humanes és el preu de la defensa del medi ambient, i que posa en valor, als Agents de Medi ambient, que sota condicions de treball extremes, vigilen les nostres muntanyes i el mitjà rural.
D.E.P  Xavier Ribes i David Iglesias.

dilluns, 23 de gener de 2017

Publicada a la web de l'EBAP els Plans de Formació General i Sectorial 2017

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2808444&coduo=2705&lang=ca

L'EBAP ha publicat l'oferta dels cursos per al 2017 i ha modificat l'estructura dels plans formatius general i sectorial per adaptar-se millor a les necessitats del personal al servei de l’Administració i per millorar-ne la gestió.

Consultau en el següent enllaç totes les novetats i l'oferta de cursos disponibles:  

dimecres, 11 de gener de 2017

OPOSICIONS CAIB


En aquest apartat trobaràs tota la informació relativa a les properes oposicions que es convocaran a la CAIB.


EXERCICIS I TEMARIS D'OPOSICIONS

[BOIB núm. 22, 21 de febrer de 2017]
 • Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques d’1 de febrer de 2017 per la qual s’aproven els exercicis i els temaris que s’exigiran en les proves selectives per a l’ingrés en els cossos, les escales i les especialitats de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents a les ofertes públiques d’ocupació dels anys 2014, 2015 i 2016
 


 

  [BOIB núm. 60, 12 de maig de 2016]
   Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 5 de maig de 2016 per la qual s’aproven les bases generals que han de regir els processos selectius per a la cobertura de les places vacants de personal funcionari, de l’àmbit dels serveis generals, previstes a les Ofertes Públiques d’Ocupació que aprovi la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, incloses les Ofertes d’ocupació pública aprovades per Acord del Consell de Govern per als anys 2014 i 2015. [BOIB núm. 60, 12 de maig]


   OFERTA PÚBLICA 2014, 2015 I 2016

    TAULA RESUM DE L'OFERTA PÚBLICA (2014, 2015, 2016). 
    Clica a la imatge per ampliar-la


    • OFERTA PÚBLICA 2014. Acord del Consell de Govern de dia 19 de desembre de 2014 pel qual s’aprova l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2014 corresponent al personal funcionari, de l’àmbit dels serveis generals, al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. [BOIB núm. 174, 20 de desembre de 2014].
    • OFERTA PÚBLICA 2015. Acord del Consell de Govern de 4 de desembre de 2015 pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2015 corresponent al personal funcionari, de l’àmbit dels serveis generals, al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. [BOIB núm. 178, 5 de desembre de 2015].
    • OFERTA PÚBLICA 2016. Acord del Consell de Govern de 16 de desembre de 2016 pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2016 corresponent al personal funcionari, de l’àmbit dels serveis generals, al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. [BOIB núm. 158, 17 de desembre]

    COS ADVOCACIA (promoció interna)
    Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 12 de maig de 2016 per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els temaris, els exercicis, el barem de mèrits i la designació del tribunal qualificador de les proves selectives per accedir, pel torn de promoció interna, al cos de l’advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. [BOIB núm. 63, 19 de maig]
     dilluns, 5 de desembre de 2016

     Informa EXPRÉS     En la reunión de la Mesa Sectorial de Serveis Generals celebrada esta tarde (05/12/2016) en la Conselleria d'Hisenda, se ha ratificado el acuerdo de IT, aprobado el pasado mes de  septiembre, dejando sin efecto cualquier descuento económico con una baja igual o superior a 5 días, con efectos a partir del 01/01/2017.

     Así mismo también se ha aprobado con efectos 01/04/2017, la recuperación del 50 % de los canosos y mocosos a los  que cada trabajador funcionario y laboral tenga derecho. Esta es una petición que UGT, había realizó al Govern  el pasado mes de marzo, y que ahora se  ve materializada. El acuerdo alcanzado incluye un 50% de los canosos y moscosos a disfrutar a partir del 1 de abril de 2017, un 75% en 2018 y el 100% en 2019. Consulta la siguiente tabla para conocer el número de moscosos y canosos que te corresponderán según tu antigüedad. 


     Concurs de Trasllats
     LLISTES DEFINITIVES CONCURS DE TRASLLATS
     dijous, 1 de desembre de 2016

     Informa EXPRESS

     Mesa Sectorial de Serveis Generals de l'Administració de la CAIB
           Avui 1 de desembre ha tingut lloc a la seu de la Conselleria d'Administracions Públiques la sessió extraordinària de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma amb l'ordre del dia següent:
     1. Proposta criteris oferta pública d'ocupació per a l'any 2016.

     Aprovada en Mesa l'oferta pública d'ocupació del 2016, consulta-la en el següent enllaç: OFERTA PÚBLICA PER A 2016


     2. Ratificació de la modificació de l'Acord del Consell de Govern de 9 de novembre de 2012,  pel qual es determinen les situacions de caràcter excepcional en les quals es reconeix un complement econòmic de la prestació reconeguda per la Seguretat Social fins a arribar a assolir, com a màxim, el 100% de les retribucions que corresponguin a les persones afectades en cada cas. 

     Hem demanat el 100% del pagament de les retribucions de les incapacitats temporals que es varen llevar al Decret Llei 5/2012. El Director General de Funció  Pública reconeix que és un dret que s'ha de tornar però que implica una calendarització, ja que representa un cost econòmic que no pot assumir en la seva totalitat. Des de UGT li recordam a l'Administració que ha d'aplicar el mateix criteri i terminis per a totes les empleades i empleats públics de serveis generals de la CAIB. 


     3. Negociació de la calendarització dels dies addicionals per assumptes particulars i els dies addicionals de vacances. 


     Hem de deixar clar que el nostre sindicat defensa sempre  la recuperació íntegra d’aquest dret a la Mesa de Negociació, però que davant la negativa per part de l’Administració de retornar el 100% dels dies vàrem  llançar una proposta, hem estat l’únic sindicat que venim defensant des de març de 2016 la recuperació immediata del  50% d’aquest dret. Les actuacions judicials de certs sindicats amb sentències desfavorables han entorpit la negociació col·lectiva. 

     L'Administració estudia una proposta que serà plantejada en properes meses. Si no ens dona una resposta abans que s'acabi l'any prendrem accions sindicals. Si la gran part de sindicats haguessin recolzat la nostra proposta ja haguéssim gaudit el 50% dels dies enguany.

     4. Concreció de l'article 4.1 a) de l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 12 de novembre de 2015, de carrera professional. 

     El Director General ens informa que es farà el pagament del 12.5% de paga extra a la nòmina del mes de desembre.


     5. Equiparació de tot el personal pel que fa al cobrament del primer terç de l'Acord d'homogeneïtzació dels complements específics.

     S'analitzarà aquesta problemàtica a la Mesa Tècnica identificant els diferents col·lectius afectats pel cobrament del primer terç de l'Acord d'homogeneïtzació dels complements específics.


     US SEGUIREM INFORMANT!!!

      


     Avanç informatiu sobre el Pla de Formació de 

     Llengua Catalana 

     2017

     Darrera actualització: 01/12/2016
     El proper dia 5 de desembre es reuneix el Consell de Direcció de l’EBAP per aprovar, entre altres coses, el Pla de Formació de Llengua Catalana de 2017. En cas que s’aprovi el pla, el termini d'inscripció serà del 6 al 18 de desembre de 2016 (ambdós inclosos) i l’activitat docent començarà el 23 de gener de 2017. A continuació s’indica, per nivells de coneixement, el tipus d’oferta:

     Nivell A2
     –    Cursos presencials a Mallorca, Menorca i Eivissa, en horari de capvespre.

     Nivell B1
     –    Cursos presencials a Mallorca, Menorca i Eivissa, en horari de capvespre.

     Nivell B2
     –    Cursos presencials a Mallorca, en horari de capvespre.
     –    Cursos semipresencials a Mallorca, Menorca i Eivissa, amb sessions presencials en horari de capvespre.

     Nivell C1
     –    Cursos presencials a Mallorca, en horari de capvespre.
     –    Curs semipresencial a Mallorca, amb sessions presencials en horari de matí.
     –    Cursos en línia.

     Nivell C2
     –    Curs presencial a Mallorca, en horari de capvespre.
     –    Curs semipresencial a Mallorca, amb sessions presencials en horari de matí.
     –    Curs semipresencial a Mallorca, amb sessions presencials en horari de capvespre.
     –    Cursos en línia.

     Llenguatge administratiu
     –    Cursos en línia.

     Mesa de Negociación de la ATIB