divendres, 23 de juny de 2017

ACUERDO FeSP-ADAMS FORMACIÓ EN OPOSICIONES Y CURSOS PROFESIONALES
25% de Decuento
>Cursos Online
20% de Descuento
>Libros


¿CÓMO SOLICITAR LOS LIBROS Y CURSOS CON ADAMS?

1- Solicitar un certificado de afiliación para comprar libros o cursos a recepción:
 • MªJesús 678.82.74.78 o 971.91.50.22

2- Enviar un email al correo: adams@adams.es con los siguientes datos:
 • DNI
 • Nombre y Apellidos
 • Dirección postal completa (calle, número, piso, cp, etc.)
 • Teléfono de contacto
 • Certificado de afiliación escaneado
 • Libro/s que deseas adquirir  

3- Adams se pondrán en contacto con vosotros y os darán dos opciones:
 • Envío y pago contra reembolso (gastos de envío 5,95€ a Baleares)
 • Previo pago con tarjeta de débito o crédito, y posterior envío (gastos envío 3,95 € a Baleares).


Para más información:
M. Antònia Ramon Marí – 647 689 086
formacio@ugt-serveispublics.eudijous, 8 de juny de 2017

DESENVOLUPAMENT DE L’ACORD PER A LA MILLORA DE L’OCUPACIÓ PÚBLICA EN LES ADMINISTRACIONS DE LES ILLES BALEARS

El passat 7 de juny va tenir lloc a la seu d'UGT  la jornada de desenvolupament de l'Acord per a la Millora de l'Ocupació Pública signat a Madrid el passat 29 de març que suposarà estabilitzar 7.750 places, en l'àmbit de la CAIB.

 La jornada es va dividir en dues taules redones:

1. Administració local: composta pels ponents, Sra. Aurora Jhardi, 1a tinenta de batle de l'Àrea de Funció Pública, de l'Ajuntament de Palma; el Sr. Antonio Fernández Ballesta Director General d'Assumptes Generals i Seguretat de l'Ajuntament de Calvià; la Sra. Maria del Carmen Palomino Sánchez, Consellera de Modernització i Funció Pública del Consell Insular de Mallorca, i moderava la taula Antoni Teba Vicens, Secretari de Sector d'Administració Local FeSP-UGT.

2. Administració Autonòmica: formada pel Sr. Gabriel Lladó Vidal, Director de Recursos Humans i Relacions Laborals del Servei de Salut del Govern de les Illes Balears; la Sra. Rafaela Sánchez Benítez, Directora General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears; el Sr. Pedro Jiménez Ramírez, Director General de Funció Pública i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears i moderava la taula Jordi Crehuet, Secretari d'Acció Sindical de la FeSP-UGT.

Tots els ponents han coincidit que cal establir a través de les taules de negociació els equips de treball necessaris per iniciar i desenvolupar l'Acord i que tinguin com a model el concurs-oposició.

Miguel Àngel Romero, Secretari General de la FeSP, ha valorat molt positivament l'Acord i ha insistit en el paper fonamental que tindran les taules de negociació de cada administració, per tal d'establir els mecanismes per la consolidació de places: bases i convocatòries de cada procés.

La cloenda de la jornada fou a càrrec de la Sra. Catalina Cladera i Crespi, Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears, que ha efectuat un recorregut a través de la recuperació de drets per als empleats públics, i que aquest l'Acord per a la Millora de l'Ocupació Pública suposa una gran aposta del Govern per estabilitzar les plantilles, al mateix temps ha animat a la resta d'administracions a començar els seus processos i posar fi a l'elevada taxa de temporalitat.

dimecres, 31 de maig de 2017

Acuerdo para la mejora del Empleo Público


En relación a las últimas manifestaciones de algunos sindicatos referente al Acuerdo para la mejora del empleo público firmado por CCOO, UGT y CSI-F, el pasado 29 de marzo de 2017, queremos dejar claro los siguientes aspectos: 
 • Este macro-proceso da respuesta a los legítimos intereses de diferentes colectivos.
 • Las expectativas del personal Fijo a la promoción y a la movilidad.
 • El interés de los interinos para lograr estabilidad.
 • La previsión de aspirantes a un primer empleo público.
 • Se potencia la negociación colectiva.
 • Cada Mesa tiene autonomía para desarrollar el Acuerdo y adaptarlo a sus peculiaridades
Vamos a pedir que se convoquen traslados con carácter previo a las convocatorias y que se facilite la promoción interna del personal fijo.

Respecto a los procesos selectivos, nuestra postura general en los tres ámbitos (Educación, Salud y SS.GG.) va a ser que se prime la experiencia.

En Baleares ya se llevó a término un plan de estabilidad que facilitó que el 90% de los interinos consolidase plaza. Ése va a ser el modelo a seguir.

Respecto a la estabilidad de los interinos; no hay ninguna medida más efectiva que convocarle las plazas y primar la experiencia y que, tras los respectivos procesos, la dotación de personal se realice primando de nuevo la experiencia acumulada.


divendres, 26 de maig de 2017

Mesa Tècnica Serveis Generals


A la sessió de la Comissió Tècnica i d’Estudi de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que ha tingut lloc avui dia 26 de maig a les 9:00 s'han tractat entre altres els següents punts:1) Proposta d'implantació d'un sistema d'avaluació de les competències professionals: Primera presa de contacte amb el document creat per l'administració que ha d'avaluar les competències i objectius dels empleats públics. Des de UGT hem recordat que en el segon semestre s'ha d'efectuar  la primera convocatòria de carrera ordinària per accedir als diferents nivells que integren la carrera professional horitzontal i que es tendran en compte les fraccions de temps romanents que no hagin estat utilitzades per obtenir un nivell en la fase extraordinari d’implantació i sempre que la durada del període excedent sigui superior a tres anys (Acord del Consell de Govern de 20 de novembre de 2015 de ratificació dels acords per reactivar la carrera professional del personal funcionari de carrera i laboral fixe de la CAIB)


2) Esborrany d’Acord sobre condicions de treball, vacances, permisos, llicències i altres mesures de conciliació del personal funcionari representat a la mesa sectorial de Serveis Generals: Presentat un esborrany sobre les condicions de treball del personal funcionari per part de l'administració. De moment s'està treballant el document sense tenir un text definitiu. Estam analitzant les propostes i us seguirem informant quan es produeixin novetats.

3) Col·lectius i complement específic per sota dels que haurien de correspondre'ls.

Des d'UGT hem manifestat que aquest és un problema històric, que hem sol·licitat la equiparació i estudi de complements específics de nombrosos col·lectius al llarg del temps.

Escrits registrats a Funció pública per tractar en meses de negociació des del 2007 fins al dia d'avui. Hem demanat en Mesas anteriors un calendari de treball per identificar col·lectius afectats i establir quins percentatges econòmics haurien de rebre, avui hem tornat a proposar el mateix. dimarts, 9 de maig de 2017

ÈXIT D'UGT EN LES ELECCIONS SINDICALS DEL PERSONAL D'EMPRESES PÚBLIQUES: CONSORCI VELÒDROM PALMA ARENA I FUNDACIÓ S'ESTEL


Consorci velòdrom Palma Arena

Creada en 2007 i amb 8 treballadors, aquesta empresa no comptava amb delegat de personal, mai havien tingut representació sindical, per la qual cosa des d'UGT vàrem promoure eleccions sindicals que es varen realitzar el 24 d'abril, aconseguint l'únic delegat de personal del Comitè d'empresa del Consorci velòdrom Palma Arena.

Sens dubte un èxit per als treballadors que a partir d'ara comptaran amb representació sindical.Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel

S'Estel és una empresa pública que compta amb 183 treballadors, la majoria amb contracte indefinit no fixo i interins.

No tenen conveni, tenen greus deficiències en l'àmbit de riscos laborals... per tant l'objectiu d'UGT és establir un conveni laboral CAIB, estabilitat laboral, solucionar els problemes detectats en riscos laborals a través dels delegats de salut i prevenció.

El 3 de maig es celebraren les eleccions aconseguint els següents resultats:
 • 2 UGT
 • 2 USO
 • 4 STEI
 • 1 CCOO

ENHORABONA I GRÀCIES A TOTS!!!!